Contact / privacy

Contact

 

U kunt ons bereiken onder het mobielnummer 


06 - 16 98 24 00 

 

of een e-mail sturen


sabine@schoonmaak-reintjes.nl


Noorderpad 11, 1674 NR OpperdoesWe zijn altijd bereikbaar en ook snel ter plaatse voor een vrijblijvend gesprek! 

 

schoonmaak reintjes


- mooi zo –

Werken bij

 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw gemotiveerd personeel die ons team versterkt. Heb jij ervaring of ambities in schoonmaak en wil jij in een sterk team samen werken, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring


Schoonmaak Reintjes VOF, gevestigd aan het Noorderpad 11, 1674 NR Opperdoes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www. schoonmaak-reintjes.nl

Noorderpad 11

1674 NR Opperdoes

0227 - 820 100


Peter Reintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonmaak Reintjes. Hij is te bereiken via peter@schoonmaak-reintjes.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonmaak Reintjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens


Digitaal

Hiervoor gebruiken wij de software Office 365. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van ons op de zaak. Het programma is beveiligd middels een login en een wachtwoord.


Op papier

Uw offertestukken met naam, adres, woonplaats,  telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) wordt bewaard in een afgesloten kast op kantoor.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonmaak Reintjes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN) alleen voor personeel.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonmaak Reintjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het maken van offerten en ontwerpen

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leverenHoe lang we persoonsgegevens bewaren


Schoonmaak Reintjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > 7 jaar na laatse contact> wettelijk verplicht                         

Adres                                          > 7 jaar na laatste contact > wettelijk verplicht   

Verlopen contracten / offerten / facturen worden maximaal 7 jaar bewaard in overeenkomst met wettelijke bewaartermijn.

                       


Delen van persoonsgegevens met derden


Schoonmaak Reintjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonmaak Reintjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonmaak Reintjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


IP-adres

In het kader van uw bezoek aan onze websites wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kan een gebruiker eventueel worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door Schoonmaak Reintjes VOF echter niet voor dit doel gebruikt. In het kader van uw bezoek worden de onderdelen, informatie en pagina’s van de website welke u heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de website, opgeslagen. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Schoonmaak Reintjes VOF te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonmaak Reintjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@schoonmaak-reintjes.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Schoonmaak Reintjes de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonmaak Reintjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via peter@schoonmaak-reintjes.nl


Met vriendelijke groet


Sabine en Peter Reintjes


Opperdoes 22.05.2018


Copyright © All Rights Reserved